Biz, müştərilərə xidmət göstərilməsinə dair bütün əməliyyatları vicdanla, vaxtında və yüksək səviyyədə həyata keçirtməklə daim təkmilləşməyə, yeniliyə can atırıq. Biz MalikTransportMMC -nin daha səmərəli işi üçün yeni yollar, vasitələr və imkanlar axtarırıq.Biz, həmkarlarımızla öz münasibətlərimizi qarşılıqlı anlaşma, inam, qarşılıqlı yardım və korporativ həmrəylik əsasında quraraq professional  təcrübəmizi mübadilə edirik. müqavilədə göstərilən tariflər bütün müddət boyunca qüvvədə qalır, yanacağın və ya başqa amillərin bahalaşmasına görə dəyişmirlər.